Overeenkomst van opdracht

Opdracht bevestiging

Hieronder vind u een voorbeeld opdrachtbevestiging zoals Boekhouder Gezocht deze met u kan overeenkomen:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig Boekhouder Gezocht uw opdracht en geven wij de voorwaarden waaraan wij vanuit onze professie beroepsmatig gehouden zijn.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Onze werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ook verrichten wij:

• het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening;

• het verzorgen van de aangiften inkomsten– en omzetbelasting;

Verantwoordelijkheden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor:

de inrichting van een geordende administratie;

maatregelen van interne controle (indien van toepassing);

de keuze en het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen;

het gebruik van de samengestelde jaarrekening;

een jaarlijks van u te vragen bevestiging bij de jaarrekening (LOR).

Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de samenstelling van de jaarrekening nodig zijn, aan ons aanlevert.

De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening en de toelichting daarop)wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Afwijkingen van deze bepalingen zullen in de jaarrekening worden toegelicht.

 

Overeenkomst van opdracht

Overige zaken

1. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken jaarprijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken van tussentijdse rapportages voor de bank.

2. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft.

Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend te retourneren als blijk van uw instemming.

Hoogachtend,

Boekhouder Gezicht

Voor akkoord opdrachtnemer,

Voor akkoord, opdrachtgever

Jaarrekening

Het opmaken van de jaarstukken voor de zzp’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is het vak van Boekhouder Gezocht om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijfsresultaat met u besproken. Dit is in de jaarprijs inbegrepen.

U bent voor uw jaarrekening pas verplicht een accountant in te huren als u meer dan 50 personeelsleden in loondienst heeft en u werkt met een jaaromzet van 7.300.000,- euro.

Boekhouder Gezocht kan ook tussentijdse overzichten maken voor de bank, hypotheekverstrekker of leasemaatschappij. Hieraan zijn wel extra kosten (uurtarief ad 40 euro exclusief BTW) verbonden.

Meer informatie

Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 1393 6399

Email: info@boekhoudergezocht.nl

Begeleiding van startende onderneming

Een startende mkb’er of freelancer heeft vaak behoefte aan een maximale begeleiding terwijl er nog weinig of geen inkomsten zijn gemaakt.Omdat Boekhouder Gezocht ernaar streeft met zijn klanten een langdurige relatie op te bouwen, zijn wij graag bereid om tijd en energie in een startende onderneming te investeren.Wij kunnen starters o.a. helpen bij het inrichten van hun administratie, kredietaanvraag bij banken en de bepaling van de ondernemersvorm.

Hoe start u als zzp’er?

Schrijf u in bij de Kamer van Koophandel (KvK), vraag bij de Belastingdienst een BTW- nummer aan en vraag een VAR-verklaring bij de Belastingdienst aan.

1. Kamer van Koophandel

Voor dat u echt kunt beginnen zult u zich  moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en een afschrift van uw privé-rekening of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Beide mogen niet ouder zijn dan een maand.

2. De fiscus (Belastingdienst)

Zodra u zich heeft ingeschreven bij de KvK bent u automatisch ook ingeschreven als ondernemer voor de Belastingdienst, u krijgt een BTW-nummer toegewezen.

3. Verzekering

Als ondernemer kan u zich verzekeren tegen risico’s. Deze risico’s kunt u afdekken door zich te verzekeren.  Een bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering, is aan te raden. Ook kunt u denken aan:   ziekte en arbeidsongeschiktheidverzekering, pensioen, glasschade, de inboedel, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal. Boekhouder Gezocht laat aan u de keus. Boekhouder Gezocht kan wel een adviserende rol spelen.

Boekhouder Gezocht voor een betalingsprobleem? Benader administratiekantoor Boekhouder Gezocht als u problemen heeft met de Belastingdienst? Boekhouder Gezocht verlost u van de stress en geeft u een overzicht van de openstaande posten. Boekhouder Gezocht geeft u wat u nodige heeft in deze situaties: lucht. Daarnaast  tracht Boekhouder Gezocht ene betalingsregeling voor u af te spreken.

N.B. Boekhouder Gezocht heeft in het verleden  goede resultaten geboekt met zzp’ers die betalingsproblemen of achterstanden hadden en de administratie van die zzp’ers staat nu weer helemaal op de rails.

Heeft u te maken met Achterstanden in de boekhouding , meestal meerdere jaren en ziet u de aanslagen van de Belastingdienst wekelijks binnenkomen? Staat de deurwaarder regelmatig op de stoep?

Aarzel dan niet en schakel Boekhouder Gezocht in . Hij biedt uitkomst en geeft u rust.

Meer informatie

Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06-13936399

Email: info@boekhouder-gezocht.nl

 

Overeenkomst van opdracht

Freelance boekhouder gezocht

Wilt u verlost zijn van al die achterstanden op boekhoudgebied?  Twijfel niet. Huur administratiekantoor Boekhouder Gezocht in voor een tijdelijke boekhoud opdracht.  Administratiekantoor Boekhouder Gezocht is in te huren bij ziekte, zwangerschap. Ook bij afwezigheid (vakantie, sabbatical) van uw boekhouder  kunt u Boekhouder Gezocht inhuren. Dit geldt voor boekhoud klussen in de regio Haarlem, Amsterdam, IJmuiden, Heemskerk tot Alkmaar.

Boekhouder Gezocht heeft jarenlange ervaring in de accountancy en bij administratiekantoren en kent het klappen van de zweep. Boekhouder Gezocht heeft gewerkt met de administratiepakketten Snelstart, Exact, I-Muis, King en –in een grijs verleden- met Omegon en tabellarische kasboeken.

Het uurtarief van Boekhouder Gezocht bedraagt 45 euro exclusief BTW.

Tarief Boekhouder Gezocht

Het all in pakket – vanaf 80,- Euro per maand exclusief BTW (960 euro per jaar)* :

Boekhouder Gezocht werkt met een vaste jaarprijs voor ZZP’ers . Hierdoor weet de zzp’er vooraf hoeveel geld hij kwijt is voor de standaard werkzaamheden:

het voeren van uw complete administratie: de boekhouding van het grootboek, crediteuren, debiteuren, bank etc.

het indienen van de aangiften omzetbelasting

het opstellen van de jaarrekening

het indienen van de Inkomstenbelasting.

*Vooraf wordt door Boekhouder Gezocht een inschatting gemaakt van de werkzaamheden. Het basispakket voor ZZP’ers is gebaseerd op één verkoopfactuur per week, een netjes aangeleverde kas- en bank (facturen op volgorde achter de afschriften) en apart aangeleverde nog te betalen facturen (crediteuren).

Waarom kiest de ZZP’er voor Boekhouder Gezocht?

Boekhouder Gezocht is thuis in administratie van de zzp’er

Boekhouder Gezocht heeft achttien jaar ervaring op administratie gebied

Boekhouder Gezocht is zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar.

Boekhouder Gezocht biedt u een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

Boekhouder Gezocht biedt de ZZP’er een vaste jaarprijs (u hoeft niet bang te zijn voor onverwachte rekeningen achteraf). Onder voorwaarde dat u de administratie aanlevert zoals de Boekhouder Gezocht wil (geen schonendoos administratie).

Boekhouder Gezocht werkt transparant en biedt de ZZP’er. Voor een jaarprijs van 960 euro exclusief BTW verzorgt Boekhouder Gezocht uw hele administratie en alle belastingaangiften. Van het invoeren van inkoopfacturen, het verwerken van mutaties van de bank, en kas in Snelstart, het verzorgen van de aangiften Omzetbelasting, tot en met het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting. Heeft u een onderneming met meerdere verkoopfacturen en personeel dan geldt een andere vaste jaarprijs.

Boekhouder Gezocht verdient zich terug. Hij zorgt ervoor dat u gebruik maakt van de fiscale aftrekposten.

U ontvangt eerst een offerte waarin de afgesproken werkzaamheden staan omschreven.

Extra startersbegeleiding voor de zzp’er (dit is opgenomen in het tarief van de jaarprijs, mits de boekhouding op verzorgde wijze (zie website) wordt aangeleverd). NB: Dit geldt niet bij een schoenendoosadministratie.

Met de Boekhouder Gezocht kiest u voor gemak. U bent van alle zorgen af. U doet waar u goed in bent en heeft meer tijd om meer omzet te behalen door uw boekhouding aan Boekhouder Gezocht uit te besteden. En u heeft meer tijd voor uw partner en/of kinderen.

Waarom is Boekhouder Gezocht zo voordelig?

Boekhouder Gezocht werkt vanuit huis. Wij maken niet de kosten voor een dure kantoorruimte, lease auto’s en voor een dure secretaresse die wij aan u doorberekenen.  Boekhouder Gezocht biedt u een goed en vertrouwd product tegen een redelijke prijs.

Waarom werkt de Boekhouder Gezocht met een vaste jaarprijs?

De vaste jaarprijs bedraagt 960 euro exclusief BTW biedt u duidelijkheid en zekerheid. Heeft u in het verleden onverwacht facturen van uw accountant of boekhouder gehad? Dan behoort dat nu tot de verleden tijd.

Hoe bereik ik Boekhouder Gezocht?

Boekhouder  Gezocht is 12 uur per dag telefonisch bereikbaar en 24/7 per email.  Onze voorkeur gaat uit naar e-mail, deze wordt dagelijks nagekeken en indien mogelijk wordt er dadelijk een antwoord teruggestuurd, of nemen wij telefonisch contact op.

Moet ik betalen voor telefonisch advies of advies per e-mail?

NEEN, In de regel is het advies van Boekhouder Gezocht gratis, het zit in de jaarprijs van 960 euro excl. BTW.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *