Boekhouding en Administratie voor ZZP'ers

06 1393 6399

Waarom Boekhouder Gezocht?

  • Thuis in administratie van de zzp’er
  • Achttien jaar ervaring op administratie gebied
  • Zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar
  • Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Op zoek naar een boekhouder?

Bel administratiekantoor Boekhouder Gezocht. Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 - 1393 6399
Email: info@boekhouder-gezocht.nl

Posts Tagged ‘zzp’

Arag-contractweken: laat contract screenen ivm veranderde wetgeving

De wetgeving voor de ZZP’er en MKB’er verandert regelmatig en heeft invloed op uw bedrijfsvoering. In juni is de wetgeving rondom koop op afstand gewijzigd en in januari verandert de arbeidswetgeving. Dit heeft gevolgen voor uw arbeidscontracten en algemene voorwaarden. ARAG helpt graag zonder u direct met dure advocaatkosten op te zadelen.

Van juli t/m september organiseren wij de ARAG Contractweken. Tijdens deze weken staat het controleren en actualiseren van contracten centraal. Voor een vast bedrag en binnen 48 uur controleren onze juristen of uw contracten nog actueel zijn.

Het insturen van een contract gaat heel makkelijk via de ARAGapp. Download direct via de GooglePlay of AppStore of ga naar ARAG.nl.

Lees hier meer

ZZP-tip: Netwerken bij MeerBusiness

ZZP’ers en mkb’er ontmoeten elkaar elke maand  in Haarlem en omstreken bij MeerBusiness, weet zzp-boekhouder.

. In een gezellige en ongedwongen sfeer wordt informatie uitgewisseld, kennis gemaakt, verbonden en uiteraard zaken gedaan. Ondernemers uit de regio kunnen elkaar versterken en juist daarvoor biedt de Business Lounge de perfecte setting. Wilt u er ook bij zijn? Meld u dan hier aan als lid van MeerBusiness.

Aanvang : 17.00 uur
Locatie : Restaurant de Crown, A. Hofmanweg 5a te Haarlem

ZZP-tip: ZZP’er kan 4 maanden extra uitstel aanvragen

ZZP-tip: De ZZP’er kan telefonisch maximaal 4 maanden uitstel aanvragen -van betaling krijgen-  van de Belastingdienst, weet zzp-boekhouder. De totale openstaande belastingschuld van de ZZP’er moet wel minder dan € 20.000 zijn. Er gelden wel enkele voorwaarden:

  • U heeft een aanslag zonder boete ontvangen;
  • De ZZP’er heeft geen dwangbevel ontvangen;
  • De ZZP’er heeft aangiften voor de voorgaande twee tijdvakkentijdig gedaan.
  • Bel 0800-0543 voor extra uitstel.

Telefonisch uitstel is niet mogelijk voor aanslagen met een boete.

zzp-tip: investeer na 1 juli en schrijf 50% af

De zzp’er die vanaf 1 juli investeert in activa boven de 450 euro excl BTW mag deze inventaris willekeurig afschrijven. Voor aangewezen investeringen in de tweede helft van het kalenderjaar 2013 geldt dat u als zzp’er eenmalig ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig kan worden afgeschreven.

50 euro biljetten

investeer na 1 juli en schrijf 50% af

Kvk ziet in particulier met zonnepanelen geen ZZP’er

De Kamer van Koophandel (Kvk) ziet particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als zzp’ers voor de Handelsregisterwet, las zzp-boekhouder.  De KvK schrijft ze niet in als zzp’er. Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij wel een btw-nummer kunnen aanvragen.

Als Eigenaar van een eigen woning met zonnepanelen moet je mogelijk btw gaan afdragen over zelf opgewekte stroom. Dat is het gevolg van een  uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Het hof oordeelde dat een woningbezitter die zonne-energie produceert als btw-ondernemer (zzp’er) moet worden gezien. Dat betekent dat hij zich als btw-ondernemer moet laten inschrijven, nota’s moet versturen en aangifte omzetbelasting moet doen. De huiseigenaar draagt vervolgens btw af over het bedrag dat hij ontvangt voor de zonne-energie die hij levert aan het energienet. Voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen mag hij betaalde btw weer terug vorderen.

Hoe en wanneer deze uitspraak van het Europese hof wordt vertaald naar de Nederlandse praktijk, hangt af van het Ministerie van Financiën.

Particulier kan vanaf 1 maart aangifte doen met vooraf ingevulde aangifte IB

Vanaf 1 maart 2013 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2012 met de vooraf ingevulde aangifte, weet zzp-boekhouder

U maakt het uzelf makkelijker als u de vooraf ingevulde aangifte gebruikt. Daarin hebben wij een groot aantal gegevens al voor u ingevuld. U hoeft deze gegevens alleen nog te controleren en aan te vullen. Doe aangifte vóór 1 april 2013. U ontvangt dan vóór 1 juli 2013 bericht hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Wilt u niet wachten tot maart? Dan kunt u vanaf nu aangifte doen. U moet dan wel zelf alle gegevens invullen. Als u vóór 1 maart 2013 aangifte doet, betekent dat niet dat u eerder bericht van ons krijgt.

Meer informatie over de aangifte 2012 en de vooraf ingevulde aangifte vindt u bij Aangifte doen.

U moet aangifte doen als u van ons een aangiftebrief ontvangt. Wij versturen de aangiftebrieven 2012 van half januari tot en met eind februari 2013. Ontvangt u geen aangiftebrief? Controleer dan of u misschien toch belasting terugkrijgt of belasting moet betalen.

Fijne feestdagen van ZZP Boekhouder

ZZP-Boekhouder wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013!

Kerst- en nieuwjaarsgroet 2013 ZZP Boekhouder

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken).

De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is het amendement van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aangenomen die het overgangsrecht voor de levensloopregeling aanpast en de duur van de overgangsregeling beperkt tot 1 januari 2022.

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij hierover beschikken. Ze kunnen de levensloopaanspraak ook gebruiken voor andere doeleinden dan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Ook kunnen zij hun aanspraken blijven opbouwen, overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opbouwen.

Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Indien een werknemer in 2013 zijn volledige levenslooptegoed opneemt, wordt volgens het amendement niet het volledige bedrag belast: tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 is 80% belast, het meerdere wordt volledig belast.

Voor opname van de aanspraak van werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan € 3.000 geldt het volgende: van het op 1 januari 2013 tot uitkering komende tegoed is 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belast, het meerdere wordt volledig belast.

Een ander aangenomen amendement van dit Kamerlid betreft het verbinden van een horizonbepaling aan de werkbonus, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. Hiermee wordt aangesloten bij de vorig jaar uitgebrachte Fiscale agenda waarin horizonbepalingen worden bepleit voor regelingen die de grondslag versmallen en heffingskortingen.

Dergelijke regelingen hebben namelijk het karakter van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan dan opnieuw een afweging worden gemaakt over voortzetting van de werkbonus. Daarnaast zijn er moties aangenomen waardoor bezitters van oldtimers mogelijk toch gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting, mits de oldtimer niet dagelijks wordt gebruikt. Daarnaast wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om het BSN te koppelen aan de motorrijtuigenbelasting. Ook wordt de regering verzocht zich aan te sluiten bij het internationale verzet tegen belastingontduiking.

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen is het amendement van de Kamerleden Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aangenomen dat een variabilisatie mogelijk maakt van een voor 1 januari 2013 reeds ingegaan pensioen. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

De Kamerleden Schouten/Omtzigt dienden een amendement in om de leeftijdsgrens voor toepassing van de eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting te verhogen van 35 naar 40 jaar. Dit amendement is aangenomen. Bij de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is de termijn waarop renteaftrek kan plaatsvinden op de restschuld verlengt naar 10 jaar. Ook woningbezitters die hun voormalige eigen woning tijdelijk verhuren en voor 1 januari 2021 terugkeren in die eigen woning, komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Er is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is/wordt dat restschulden worden meegefinancierd.

Bron: Tweede Kamer, 20-11-2012; Tweede Kamer, 21-11-2012

Tip: Waardeer dubieuze debiteuren af

Tip: Waardeer dubieuze debiteuren af

Heeft u nog geld tegoed van debiteuren en verwacht u dat dit –door een faillissement van de klant- nooit binnen zal komen, overleg dan met uw boekhouder en waardeer deze dubieuze debiteuren – na een verzoek bij de fiscus- evt af.

Voordeel: u krijgt ws de al in rekening gebrachte omzetbelasting terug.

U kunt bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren.

Doe dit aparte verzoek bij de Belastingdienst binnen één maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is dat

uw debiteur de factuur niet meer zal betalen.

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te betalen.

Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3).

Vooruitbetalen kan alleen de rente die u in 2012 vooruitbetaalt betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2013.

Tip: bel of mail met uw bank of vooruitbetaling inderdaad mogelijk is.

Switch nu!

Als u overstapt naar Boekhouder gezocht, krijgt u een jaar lang 10 euro per maand korting.

Maak de overstap
Niet tevreden met uw huidige boekhouder?

Stap nu over naar Boekhouder Gezocht.

Meer info ...

5 Tips

Die u veel geld kunnen besparen