Boekhouding en Administratie voor ZZP'ers

06 1393 6399

Waarom Boekhouder Gezocht?

 • Thuis in administratie van de zzp’er
 • Achttien jaar ervaring op administratie gebied
 • Zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar
 • Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Op zoek naar een boekhouder?

Bel administratiekantoor Boekhouder Gezocht. Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 - 1393 6399
Email: info@boekhouder-gezocht.nl

Posts Tagged ‘Haarlem’

Online Boekhouden voor de ZZP’er

ZZP-boekhouder biedt u als  ZZP’er de dienst Online boekhouden voor de ZZP’er via aanlevering per email

Voordelen online boekhouden

 • Elke ZZP’er kan op deze wijze zijn bank pdf’s opslaan en mailen
 • Zijn verkoopfacturen opslaan en mailen
 • En zijn inkoopbonnen per bank en per kas apart scannen en mailen
 • ZZP-boekhouder doet de rest.
 • Als ZZP’er hoeft u alleen een scanner te hebben en een internetverbinding.

 

Online boekhouden aanleveren bij ZZP-boekhouder is

 • eenvoudig
 • u heeft geen kosten mbt een contract
 • U hoeft geen investeringen in software te doen
 • Sterker, u bespaart geld

Meer info over online boekhouden per email, mail info@zzp-boekhouder.nl of bel 06-13936399.

ZZP jaartarief: 960 euro excl BTW

Vanaf 80,- Euro per maand exclusief BTW (960 euro per jaar)*.

ZZP Boekhouder werkt met een vaste jaarprijs. Hierdoor weet u vooraf hoeveel geld de standaard administratie werkzaamheden voor uw eenmanszaak kosten.

Particulier kan vanaf 1 maart aangifte doen met vooraf ingevulde aangifte IB

Vanaf 1 maart 2013 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2012 met de vooraf ingevulde aangifte, weet zzp-boekhouder

U maakt het uzelf makkelijker als u de vooraf ingevulde aangifte gebruikt. Daarin hebben wij een groot aantal gegevens al voor u ingevuld. U hoeft deze gegevens alleen nog te controleren en aan te vullen. Doe aangifte vóór 1 april 2013. U ontvangt dan vóór 1 juli 2013 bericht hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Wilt u niet wachten tot maart? Dan kunt u vanaf nu aangifte doen. U moet dan wel zelf alle gegevens invullen. Als u vóór 1 maart 2013 aangifte doet, betekent dat niet dat u eerder bericht van ons krijgt.

Meer informatie over de aangifte 2012 en de vooraf ingevulde aangifte vindt u bij Aangifte doen.

U moet aangifte doen als u van ons een aangiftebrief ontvangt. Wij versturen de aangiftebrieven 2012 van half januari tot en met eind februari 2013. Ontvangt u geen aangiftebrief? Controleer dan of u misschien toch belasting terugkrijgt of belasting moet betalen.

Fijne feestdagen van ZZP Boekhouder

ZZP-Boekhouder wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013!

Kerst- en nieuwjaarsgroet 2013 ZZP Boekhouder

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken).

De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 is het amendement van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aangenomen die het overgangsrecht voor de levensloopregeling aanpast en de duur van de overgangsregeling beperkt tot 1 januari 2022.

Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij hierover beschikken. Ze kunnen de levensloopaanspraak ook gebruiken voor andere doeleinden dan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Ook kunnen zij hun aanspraken blijven opbouwen, overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opbouwen.

Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Indien een werknemer in 2013 zijn volledige levenslooptegoed opneemt, wordt volgens het amendement niet het volledige bedrag belast: tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 is 80% belast, het meerdere wordt volledig belast.

Voor opname van de aanspraak van werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan € 3.000 geldt het volgende: van het op 1 januari 2013 tot uitkering komende tegoed is 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belast, het meerdere wordt volledig belast.

Een ander aangenomen amendement van dit Kamerlid betreft het verbinden van een horizonbepaling aan de werkbonus, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. Hiermee wordt aangesloten bij de vorig jaar uitgebrachte Fiscale agenda waarin horizonbepalingen worden bepleit voor regelingen die de grondslag versmallen en heffingskortingen.

Dergelijke regelingen hebben namelijk het karakter van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan dan opnieuw een afweging worden gemaakt over voortzetting van de werkbonus. Daarnaast zijn er moties aangenomen waardoor bezitters van oldtimers mogelijk toch gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting, mits de oldtimer niet dagelijks wordt gebruikt. Daarnaast wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om het BSN te koppelen aan de motorrijtuigenbelasting. Ook wordt de regering verzocht zich aan te sluiten bij het internationale verzet tegen belastingontduiking.

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen is het amendement van de Kamerleden Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aangenomen dat een variabilisatie mogelijk maakt van een voor 1 januari 2013 reeds ingegaan pensioen. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

De Kamerleden Schouten/Omtzigt dienden een amendement in om de leeftijdsgrens voor toepassing van de eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting te verhogen van 35 naar 40 jaar. Dit amendement is aangenomen. Bij de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is de termijn waarop renteaftrek kan plaatsvinden op de restschuld verlengt naar 10 jaar. Ook woningbezitters die hun voormalige eigen woning tijdelijk verhuren en voor 1 januari 2021 terugkeren in die eigen woning, komen in aanmerking voor het overgangsrecht. Er is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is/wordt dat restschulden worden meegefinancierd.

Bron: Tweede Kamer, 20-11-2012; Tweede Kamer, 21-11-2012

Tip: Waardeer dubieuze debiteuren af

Tip: Waardeer dubieuze debiteuren af

Heeft u nog geld tegoed van debiteuren en verwacht u dat dit –door een faillissement van de klant- nooit binnen zal komen, overleg dan met uw boekhouder en waardeer deze dubieuze debiteuren – na een verzoek bij de fiscus- evt af.

Voordeel: u krijgt ws de al in rekening gebrachte omzetbelasting terug.

U kunt bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren.

Doe dit aparte verzoek bij de Belastingdienst binnen één maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is dat

uw debiteur de factuur niet meer zal betalen.

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te betalen.

Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3).

Vooruitbetalen kan alleen de rente die u in 2012 vooruitbetaalt betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2013.

Tip: bel of mail met uw bank of vooruitbetaling inderdaad mogelijk is.

Werknemer en ZZP’er tegelijk. Hoe krijg je dan nog zelfstandigenaftrek.

In de crisistijd kiezen veel ZZP’ers ervoor om ook nog een paar dagen in loondienst bij te werken. Dat kan maar u loopt het risico dat u het recht op zelfstandigenaftrek en of startersaftrek verspeelt. Hiervoor moet u voldoen aan het urencriterium.

Een eis is dat u meer dan de helft van uw tijd aan uw bedrijf besteed, hou daarom een urenregistratie bij om achteraf antwoord te hebben op vragen van de Belastingdienst.

 

 

 

Hoe kunt u als ZZP’er nog pensioen opbouwen

Dat is een vraag die veel ZZP’er stellen.

De AOW wordt afgeslankt en de AOW-gerechtigde leeftijd gaat omhoog. Gevolg: u moet zelf iets regelen. De mogelijkheden op een rij:. Vrijwillig pensioen opbouwen Zelfstandig ondernemers mogen –normaliter- nog tien jaar lang vrijwillig pensioen opbouwen via het pensioenfonds van het bedrijf waar zij het laatst in loondienst waren.

Alle pensioenpremies die u betaalt, kunt u in aftrek brengen op de winst.

Let op: Het pensioenfonds moet de vrijwillige voortzetting wel toestaan. Verplicht pensioen opbouwen Sommige ondernemers vallen onder een verplichte bedrijfs- of beroepspensioen- regeling. De premies die u betaalt aan een bedrijfstakpensioenfonds voor verplichte deelname zijn aftrekbaar. Let op: M.i.v. 1 januari 2015 krijgt u te maken met beperkingen voor de pensioenopbouw.

De fiscale aftrekbaarheid van de premies is dan gebonden aan een aantal voorwaarden en aan een maximum dat bepaald wordt door de ondernemingswinst. Opbouw via lijfrente Heeft u als ZZP’er een lijfrenteverzekering afgesloten en/of stort u bedragen op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening/lijfrentebeleggingsrekening, dan zijn de premies of stortingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Let op: De tzt te ontvangen uitkeringen zijn wel belast. De premie is alleen aftrekbaar als u in een jaar te weinig pensioenopbouw heeft (jaarruimte) of als u in de afgelopen zeven jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd (reserveringsruimte). Tip: Volgend jaar zijn de advieskosten niet langer fiscaal aftrekbaar.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) Als ZZP’er mag u een deel van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve. Voordeel: Hierover betaalt u nu geen inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn: U moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. U mag 12% van de winst met een maximum van € 9.542 als aftrek opvoeren.

Let op: Heeft u Eventuele pensioenpremies al van de winst zijn afgetrokken, dan dient u deze van de maximum donatie aan de FOR af te trekken.

Pas op: Reken u niet rijk! De oudedagsreserve is belastinguitstel. Over het gedoneerde bedrag dient u tzt nog wel belasting te betalen. Vaak is toevoeging alleen aantrekkelijk als u 52 procent hierover had moeten betalen. In deze crisistijd benutten veel ZZP’ers de FOR echter ook.

Scholingsuitgaven: in 2013 alleen collegegeld en lesboeken nog aftrekbaar

Scholingsuitgaven: in 2013 alleen collegegeld en lesboeken nog aftrekbaar

Volgt uw kind een opleiding of studie om hiermee een inkomen uit werk en woning te kunnen verwerven dan zijn de kosten die u hiervoor maakt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting als scholingsuitgaven.

Deze aftrek voor uw kind wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt. Aftrekbaar zijn dan het les-, cursus- of collegegeld, examengeld of promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen.

Denk hierbij aan verplichte studieboeken of verplicht gereedschap voor de opleiding. Tip: Heeft uw kind inkomsten als bv vakantiekracht en doet zij aangifte Inkomstenbelasting om loonheff8ing terug te vragen, of ben je uitwonend student, je kunt in 2012 nog niet-verplichte vakliteratuur en de afschrijving op een computer met eventueel bijbehorende apparatuur die u nodig heeft voor uw studie naar voren halen om die evt af te trekken.

Klein voordeel: In 2012 is de drempel voor de aftrek van scholingsuitgaven € 500. In 2013 wordt deze drempel verlaagd naar € 250.

ZZP-Tip: Minder Belasting in Box 3 betalen? Schenk

Om aan een aanslag in Bos te verminderen kunt u schenkingen doen aan uw kinderen. Ubespaart belasting in Box 3 en hoeft geen schenkbelasting te betalen.

In 2012 mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.030.

Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 24.144.

Let op: Dit is ook mogelijk als uw kind zelf ouder is dan 35 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt.

De  verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan nog verhoogd worden tot € 50.300 als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen.

Tip: informeer even bij uw notaris om alles volgens de wettelijke regels vast te leggen.

Switch nu!

Als u overstapt naar Boekhouder gezocht, krijgt u een jaar lang 10 euro per maand korting.

Maak de overstap
Niet tevreden met uw huidige boekhouder?

Stap nu over naar Boekhouder Gezocht.

Meer info ...

5 Tips

Die u veel geld kunnen besparen