Overstappen

Overstappen van boekhouder. Krijgt u maandelijks onverwachte hoge rekeningen van uw huidige boekhouder of accountant en vraagt u zich af wat hij daar eigenlijk voor doet, dan is het handig om eens een second opinion te vragen bij administratie kantoor Boekhouder Gezocht.

Overstappen per 1 januari

Onze ervaring leert dat een ZZP’er het beste per 1 januari kan overstappen naar een nieuw administratiekantoor.  Een fiscaal boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij overstap op 1 januari kan de huidige boekhouder het afgelopen boekjaar afronden en kan Boekhouder Gezocht beginnen met het nieuwe boekjaar op basis van de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Welke ZZP’ers kiezen voor administratiekantoor Boekhouder Gezocht?

1. Bedrijven (zzp) die per 1 januari starten.

2. Ondernemers die hun administratie in het verleden zelf bijhielden of door een bevriende kennis lieten bijhouden.  Zij komen er achter dat ze te veel belasting hebben betaald en geen gebruik hebben gemaakt van aftrekposten.

3. Ondernemers die overstappen uit onvrede met hun huidige administratie kantoor. U kent het wel: hoge rekeningen, elk telefoontje wordt doorbelast, en u krijgt nog eens een extra factuur voor de jaarrekening, terwijl elke accountant en administratiekantoor weet dat een ZZP’er niet meer verplicht is een jaarrekening op te laten maken.

Administratie uitbesteden aan Boekhouder Gezocht

Kiest u voor deze optie, dan verzorgen wij uw volledige administratie.  Vanaf de invoering van de inkoopfacturen, de verwerking van mutaties van de bank, giro en kas  tot en met het verzorgen van de balans en winst en verliesrekening. Ook dient Boekhouder Gezocht  uw aangifte Omzetbelasting en Inkomstenbelasting in.

Boekhouder Haarlem is zzp-boekhouder

U wilt uw administratie zelf verzorgen

Boekhouder Gezocht controleert elk kwartaal uw administratie en stelt een kwartaalverslag samen. Let op: Boekhouder Gezocht beveelt deze optie alleen aan voor de ondernemer  die wél over enige boekhoudkundige kennis beschikt. Het invoeren van de inkoop-, verkoopfacturen, mutaties bank, giro en kas in een administratie pakket (Snelstart)geschiedt door u. Indien u uw boekhouding zelf wilt doen, kunnen wij u adviseren bij de inrichting hiervan.

Uw administratie digitaal aanleveren bij Boekhouder Gezocht

Uw administratie digitaal aanleveren. Dat kan. Boekhouder Gezocht ziet dat steeds meer Ondernemers hun verkoopfacturen, inkoopfacturen, bankafschriften en – eventueel ook de kas- digitaal willen aanleveren. Wij zijn een modern administratiekantoor dat inspeelt op de veranderingen in de maatschappij en op de behoefte van de ZZP’er  biedt de ZZP’er die zijn administratie digitaal wil aanleveren de kans om klant te worden.

Uw Voordeel na overstappen

Door digitale aanlevering wordt zijn administratie professioneel en voordelig geregeld en bespaart u veel tijd en geld en .. samen werken we ook nog aan een beter milieu. U als  ondernemer krijgt alle overzichten (Omzetbelasting, balans en winst en verliesrekening en aangifte Inkomstenbelasting) digitaal aangeleverd.

 Boekhouding digitaal aanleveren

U stuurt uw facturen, bankafschriften en eventueel Excel-bestand naar Boekhouder Gezocht. U betaalt een vast maandelijks bedrag en Boekhouder Gezocht verzorgt de aangiften Omzetbelasting en Inkomstenbelasting.

Daarnaast wordt u gratis op de hoogte gehouden van het nieuws in zijn ZZP-branche. U kunt zich aanmelden voor de dagelijkse nieuwsbrief.

Overstappen naar Boekhouder Gezocht

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *