Particulier

Schenk aan ANBI in 2014

Schenk aan ANBI in 2014 Wilt u in 2013 een periodiek bedrag aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden schenken, dan kunt u dit wellicht beter uitstellen. Notariële akte Op 1 januari 2014 vervalt namelijk de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift in de inkomstenbelasting …

Schenk aan ANBI in 2014 Lees verder »

Algemene heffingskorting per 1 januari max € 2.100

Algemene heffingskorting per 1 januari max € 2.100 Algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd tot € 2.100. Let op valt u in de hoogste belastingschijf dan gaat de algemene heffingskorting tzt in fases verdwijnen. In 2014 is de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de hoogste schijf nog € 1.363. In …

Algemene heffingskorting per 1 januari max € 2.100 Lees verder »

Verruiming vrijstelling schenken eigen woning per 29-10-2013

Verruiming vrijstelling schenken eigen woning per 29-10-2013 Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk wordt verruimd. Met dit besluit wordt vooruitgelopen op wetgeving die in Belastingplan 2014 is voorgesteld. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op …

Verruiming vrijstelling schenken eigen woning per 29-10-2013 Lees verder »

Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer

Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer De waarde serviceflat voor de erfbelasting wordt ook voor overlijdens in de jaren 2012 en 2013 bepaald naar de waarde in het economische verkeer op datum van overlijden, weet zzp-boekhouder. Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer Erfgenamen hoeven dan niet meer uit te gaan van de vastgestelde WOZ-waarde …

Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer Lees verder »

Kvk ziet in particulier met zonnepanelen geen ZZP’er

Kvk ziet in particulier met zonnepanelen geen ZZP’er De Kamer van Koophandel (Kvk) ziet particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als zzp’ers voor de Handelsregisterwet, las zzp-boekhouder.  De KvK schrijft ze niet in als zzp’er. Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij wel een btw-nummer kunnen aanvragen. Als Eigenaar van een eigen woning met zonnepanelen moet je mogelijk …

Kvk ziet in particulier met zonnepanelen geen ZZP’er Lees verder »

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken). De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan …

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer Lees verder »

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te …

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit Lees verder »

Scholingsuitgaven: in 2013 alleen collegegeld en lesboeken nog aftrekbaar

Scholingsuitgaven: in 2013 alleen collegegeld en lesboeken nog aftrekbaar Volgt uw kind een opleiding of studie om hiermee een inkomen uit werk en woning te kunnen verwerven dan zijn de kosten die u hiervoor maakt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting als scholingsuitgaven. Deze aftrek voor uw kind wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk …

Scholingsuitgaven: in 2013 alleen collegegeld en lesboeken nog aftrekbaar Lees verder »