Boekhouding

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Gezocht gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard; …

Algemene voorwaarden Lees verder »

Urenaftrek voor starter

Urenaftrek voor starter. Het gerechtshof bepaalde dat de voorbereidingstijd die mkb´ers en zzp’ers  gebruiken meetellen voor het urencriterium. Bij het behalen van het urencriterium, 1.125 uur per jaar besteden aan de onderneming, kan een mkb’er in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Uren die gemaakt worden voor het schrijven van een businessplan, het volgen van …

Urenaftrek voor starter Lees verder »

renteloze lening pc bij Dell

renteloze lening pc bij Dell. Computerfabrikant Dell biedt bepaalde computers en servers tegen 0 procent financiering aan. De computerfabrikant hoopt hiermee zijn marktaandeel veilig te stellen. Hardwareinvestering Hoewel Dell het nieuwe financieringsplan aanprijst als een actie voor het midden- en kleinbedrijf, is wel een minimale hardwareinvestering van 25.000 dollar nodig. Bedrijven die van de regeling …

renteloze lening pc bij Dell Lees verder »

Verzekeringen MKB’er en zzp’er

Verzekeringen MKB’er en zzp’er. Als MKB’er kunt u zich tegen alles verzekeren. Maak een bewuste keus uit de volgende mogelijkheden, aldus www.mkbboekhouder.nl Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Deze verzekering zorgt voor een financieel vangnet wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Sluit u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering dan is de bijstand de enige uitkering waarop u …

Verzekeringen MKB’er en zzp’er Lees verder »

Boekhouder Gezocht helpt starters

Boekhouder Gezocht helpt starters. Startende zzp’ers hebben vaak behoefte aan een maximale begeleiding terwijl er nog weinig of geen inkomsten zijn gemaakt. Omdat Boekhouder Gezocht ernaar streeft met al onze klanten uit het mkb een langdurige relatie op te bouwen, zijn wij graag bereid om tijd en energie in een startende onderneming te investeren. Wij kunnen startende …

Boekhouder Gezocht helpt starters Lees verder »

Privé-auto of auto van de zaak

Privé-auto of auto van de zaak. Een auto in de onderneming heeft zijn voordelen. Alle autokosten (afschrijvingen, brandstof, wegenbelasting, onderhoudskosten, verzekering, parkeerkosten, tol, veergeld etc. alsook de financieringsrente) zijn aftrekbaar van de winst. Let op: De MKB’er wordt wel geconfronteerd met een fiscale bijtelling van 25% van de cataloguswaarde, of 14% voor schone zuinige auto’s. …

Privé-auto of auto van de zaak Lees verder »

Kredietfonds voor mkb’ers

Kredietfonds voor mkb’ers. Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot € 35.000. MKB-Nederland heeft jaren voor een fonds voor kleine kredieten gelobbyd, omdat juist die kredieten doorgaans lastig te verkrijgen zijn. Dit meldt Boekhouder Gezocht Nog los van …

Kredietfonds voor mkb’ers Lees verder »

VAR in 2010 automatisch naar MKB’er

VAR in 2010 automatisch naar MKB’er. MKB’ ers, zonder personeel, moeten ieder jaar opnieuw een VAR aanvragen. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor zelfstandigen wordt dit nog voor 2010 in veel gevallen geautomatiseerd. Als de MKB’er aan een aantal voorwaarden voldoet, krijgt hij de nieuwe VAR-beschikking straks automatisch toegestuurd. De voorwaarden zijn: U …

VAR in 2010 automatisch naar MKB’er Lees verder »