Administratie

Hoge kosten voor MKB’er met oude auto

Hoge kosten voor MKB’er met oude auto. Een nieuwe regeling die Tweede Kamerlid Ernst Cramer (ChristenUnie) wil invoeren gaat mkb’ers en dga’s met een oude auto van de zaak volgend jaar enkele honderden euro’s per maand extra kosten.ICT-ondernemer Wouter van Embden is hier woedend over en is een publiciteitsoffensief gestart. Ernst Cramer (ChristenUnie) wil de …

Hoge kosten voor MKB’er met oude auto Lees verder »

Verlaging vennootschapsbelasting

Verlaging vennootschapsbelasting. Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is in oktober 2008 besloten dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VpB) eenmalig zouden worden verlaagd – met terugwerkende kracht – over het kalenderjaar 2008. In het kader van de economische crisis is besloten deze verlaging ook te laten gelden voor 2009 en 2010.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Gezocht gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard; …

Algemene voorwaarden Lees verder »

Urenaftrek voor starter

Urenaftrek voor starter. Het gerechtshof bepaalde dat de voorbereidingstijd die mkb´ers en zzp’ers  gebruiken meetellen voor het urencriterium. Bij het behalen van het urencriterium, 1.125 uur per jaar besteden aan de onderneming, kan een mkb’er in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Uren die gemaakt worden voor het schrijven van een businessplan, het volgen van …

Urenaftrek voor starter Lees verder »

Overheid helpt startende zzp’er

Overheid helpt startende zzp’er. De overheid stelt een garantie van € 27 miljoen beschikbaar voor startende ondernemers, waardoor zij gemakkelijker een krediet bij een bank kunnen krijgen. Volgens staatssecretarissen Klijnsma en Heemskerk zijn startende ondernemers ook in crisistijden hard nodig. Banken zitten over het algemeen niet te wachten op het verstrekken van kleine kredieten, als …

Overheid helpt startende zzp’er Lees verder »

renteloze lening pc bij Dell

renteloze lening pc bij Dell. Computerfabrikant Dell biedt bepaalde computers en servers tegen 0 procent financiering aan. De computerfabrikant hoopt hiermee zijn marktaandeel veilig te stellen. Hardwareinvestering Hoewel Dell het nieuwe financieringsplan aanprijst als een actie voor het midden- en kleinbedrijf, is wel een minimale hardwareinvestering van 25.000 dollar nodig. Bedrijven die van de regeling …

renteloze lening pc bij Dell Lees verder »

Verzekeringen MKB’er en zzp’er

Verzekeringen MKB’er en zzp’er. Als MKB’er kunt u zich tegen alles verzekeren. Maak een bewuste keus uit de volgende mogelijkheden, aldus www.mkbboekhouder.nl Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Deze verzekering zorgt voor een financieel vangnet wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Sluit u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering dan is de bijstand de enige uitkering waarop u …

Verzekeringen MKB’er en zzp’er Lees verder »