Deelakkoord begroting: AOW sneller omhoog

Deelakkoord begroting: AOW sneller omhoog

VVD en PvdA hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe regering een deelakkoord bereikt voor de begroting van 2013. Dit hebben de informateurs Kamp en Bos op 1 oktober bekend gemaakt. Onderdeel van het akkoord is onder meer dat de forensentaks niet doorgaat en de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat.

deelakkoord

Het betreft vooralsnog een akkoord tussen beide partijen in het kader van de formatiebesprekingen en uiteindelijk heeft de Kamer het laatste woord. Voor de ondernemers/werkgevers zijn de volgende onderdelen van het akkoord van belang: Voor ondernemers wordt een uitstelregeling ontworpen, die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan. De grens van de uitstelregeling wordt opgetrokken van 12.000 naar 20.000 euro, omdat een vergelijkbare regeling voor particulieren dezelfde grens heeft.

Concreet betekent dit dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden hun btw-afdracht een kwartaal later kunnen doen. Dit moet ondernemers enige ruimte geven om de effecten van de btw-verhoging op korte termijn op te vangen. De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel wordt teruggedraaid, inclusief de maatregel rond de auto van de zaak. Voor werknemers die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdverhoging, vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling zal gelden voor deelnemers met een inkomen tot 150% WML en zal een partner- en vermogenstoets kennen (excl. eigen woning en pensioenvermogen). Indien nodig wordt de regeling later ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

De huidige voorschotregeling voor de AOW-leeftijdverhoging wordt afgeschaft. Deze is niet langer nodig met de nieuwe overbruggingsregeling. Voor werknemers vanaf 61 jaar tot 65 jaar zal er een doorwerkbonus worden ingevoerd. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zouden volgens de voorstellen gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen gaan zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% WML en loopt daarna af tot 175% WML. Daarnaast wordt geïntensiveerd op de reeds bestaand mobiliteitsbonus om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren.

De werknemersprikkel in de modernisering van de Ziektewet wordt met een jaar uitgesteld. Binnen een jaar wordt een alternatief gevonden om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de Ziektewet het hoofd te bieden. De regeling voor vitaliteitsparen zal niet worden ingevoerd. De AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd volgens onderstaand schema. Hierdoor wordt in 2018 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2012 67 jaar. Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie 1-10-2012, Deelakkoord Begroting 2013

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *