hypotheekrente

Hypotheekrente aftrek DSB slachtoffers

Hypotheekrente aftrek DSB slachtoffers

Klanten van de DSB met een hypotheek en een spaarrekening bij de failliete bank behouden hun volledige hypotheekrenteaftrek als ze binnen twee jaar een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) besloten.

hyphoteekrente

Bij het faillissement van een bank kan de curator de hypotheekschulden van bankklanten – meestal gedeeltelijk – verrekenen met het geld dat zij op een spaar- of andere rekening bij die bank hebben staan. Hierdoor neemt de eigen woningschuld af en vervalt dus ook een deel van de hypotheekrenteaftrek.

De Jager lost dat probleem op door de renteaftrek overeind te houden als er binnen twee jaar een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Een vergelijkbaar besluit nam hij eerder bij het faillissement van de bank Van der Hoop.

hypotheekrente