Overheid te star voor zzp’er

Overheid te star voor zzp’er

Het huidige urencriterium dat de overheid hanteert voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen is hopeloos verouderd en weerhoudt veel mensen er van om parttime ondernemer te worden, meldt www-boekhouder-ijmuiden.nl

zzp'er

Veel belangstelling voor parttime ondernemen als ZZP’er
Volgens ZZP Nederland willen mensen juist in deze economische crisis graag als parttime ondernemer starten. Echter de huidige regeling die de Belastingdienst strikt hanteert met betrekking tot de gewerkte uren weerhoudt mensen er van om de stap te wagen. Het huidige urencriterium stel als harde eis dat een ondernemer minstens 1225 uren aan zijn bedrijf moet besteden om als ondernemer te worden aangemerkt. Pas dan komt men in aanmerking voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB winstvrijstelling etc. Bij minder werken dan 1225 uur per jaar levert geen enkel belastingvoordeel op. Met name mensen die parttime willen starten als ZZP’er zullen die 1225 uren nooit kunnen halen.

Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is de huidige regeling hopeloos achterhaald. Marrink: “Veel mensen willen graag als zelfstandige starten, maar dan wel parttime. Op zich een logische stap want als zelfstandige geef je al je zekerheden op. Vanaf dag 1 heb je geen recht op welke uitkering dan ook, zelfs de Bijstandregeling voor Zelfstandigen BBZ is alleen maar voor langer gevestigde ondernemers. Het risico om te starten is dan ook zeer groot. Dat dient beloont te worden met een prettige regeling en niet met een strafsysteem.”

ZZP Nederland: glijdende schaal urencriterium
“Wij pleiten al jaren voor een glijdende schaal voor het urencriterium zelfstandigen” vult Leo Kits van ZZP Nederland aan. “We kunnen ons voorstellen dat het huidige starre systeem wordt vervangen door een drietal nieuwe vormen. Bijvoorbeeld in een fase van 700 uur, 1000 uur en 1225 uur of meer. De belastingvoordelen kunnen hier navenant aan gekoppeld worden. Zo geef je starters meer kansen op een moeilijke markt.

Overheid doet nog steeds weinig voor ZZP’ers
Volgens ZZP Nederland beseft de overheid (nog) niet dat de groep kleine zelfstandigen een hele grote groep aan het vormen is. Helaas heeft de politiek weinig belangstelling voor deze groep. Marrink: “Balkenende en zijn mensen beginnen wel eens te vertellen dat de groep meer betrokken dient te worden in een nieuw overleg, maar dat zal wel weer verzanden in een groots onderzoek en breed overleg. Daden zijn nodig en vaak zijn deze daden niet eens zo moeilijk te realiseren. Het urencriterium is daar een voorbeeld van. Ook zelfstandigen in de zorg worden nog steeds niet om een mening gevraagd bij het samenstellen van een convenant. Het vorige convenant is gelukkig door de rechter van tafel geveegd. Dat kwam alleen maar tot stand tussen zorginstellingen en koppelbazen, de ZZP’er was gewoon een sluitpost.”

Over ZZP Nederland
ZZP Nederland is belangenbehartiger en voorlichter voor ZZP’ers. Inmiddels hebben ca 7500 ZZP’ers zich aangesloten bij ZZP Nederland, maandelijks presenteert de website www.zzp-nederland.nl ca 200.000 pagina’s. Vooral veel startende ZZP’ers gebruiken de website en waarderen de site om de duidelijkheid en de heldere manier van voorlichten.

zzp'er

www.boekhouder-ijmuiden.nl