Gemeenten checken maffia-ondernemers niet

Gemeenten checken maffia-ondernemers niet

Slechts een minderheid van de gemeenten laat ondernemers doorlichten door het Bureau Bibob, het bureau van Justitie dat onderzoekt of bedrijven banden hebben met de onderwereld.

maffia-ondernemers

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, ambtenarenblad Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau UZ3 dat is gepubliceerd.

Van de 441 gemeenten in Nederland maken er 179 nooit gebruik van de mogelijkheid het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen. Het gaat daarbij voornamelijk om kleinere gemeenten. Zij vinden de procedure te tijdrovend, te ingewikkeld of onnodig, aldus de drie onderzoekende partijen.

Bijna een derde van de gemeenten (140) heeft wel eens een vergunning geweigerd of nader advies gevraagd aan Bibob. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om onbetrouwbare ondernemers vergunningen te weigeren of in te trekken wanneer blijkt dat zij banden met criminelen onderhouden. Nu kunnen gemeenten een vergunning verlenen of weigeren.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken willen ook een tussenvorm in het leven roepen. Die zouden moeten gelden voor ondernemers die geen controleerbare informatie uit het buitenland kunnen leveren voor de integriteitstoets. In zo’n geval moet de procedure tijdelijk stilgelegd kunnen worden en krijgt de ondernemer voorlopig geen vergunning, is de gedachte van Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

maffia-ondernemers

“Daarbij is de gedachtegang dat we liever voorlopig géén vergunning verlenen, dan voorlopig wél een vergunning. Met de mogelijke problemen die er komen kijken, als de vergunning alsnog ingetrokken zou moeten worden.”

don