Vraag Bbz aan bij Zzp’er in problemen

Bbz. De ZZP’er die door de coronacrisis in financiële problemen komt kan uiteraard geen beroep doen op werktijdverkorting. Er is namelijk geen sprake van loondienst. Als zzp’er kunt u wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De eisen zijn/worden versoepeld i.v.m. het coronavirus, weet boekhouder-Gezocht.

Zzp’er in problemen door corona..Vraag Bbz aan

Zzp’ers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen hun inkomen voor in ieder geval de komende drie maanden aangevuld krijgen tot het bestaansminimum, zegt  minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). De strenge voorwaarden die normaliter gelden voor deze steun, laat het kabinet vervallen. En de uitkering wordt versneld toegekend.

De eenmansbedrijfjes hoeven de “bijzondere bijstand” niet terug te betalen, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Omdat de nood zo hoog is, hoeft een zzp’er niet eerst zijn spaargeld aan te spreken of te leunen op het inkomen van zijn partner.

Duurt het doorgaans dertien weken voor de bijzondere bijstand wordt uitgekeerd, nu kan dat volgens Koolmees binnen vier weken. Bovendien kunnen zzp’ers om een voorschot vragen.

Informeer bij uw gemeente. De regering geeft aan dat als u in aanmerking komt dit binnen vier in plaats 13 weken geregeld zou kunnen zijn.

De verschillen tussen de versoepelde regeling van de oude Bbz/die van voor de coronacrisis?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Als u gewoon omzet heeft en boven het sociaal minimumloon verdient lijkt u hier niet voor in aanmerking te komen. Heeft u wel een laag inkomen dan kan BBZ als tijdelijke voorziening inkomensondersteuning uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

De maatregel moet nog juridisch uitgewerkt moet worden. zzp’ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen.

 

Vraag Bbz aan bij Zzp'er in problemen

De Bbz is er om te voorkomen dat ZZP’ers in de bijstand terecht komen. Als ZZP-er kunt u met de Bbz een (renteloze) lening krijgen, of een aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau. Elke gemeente mag zijn eigen voorwaarden stellen, maar moet meewerken aan het Bbz.

Om voor Bbz in aanmerking te komen moet u als ZZP-er eea kunnen aantonen

 • zeker 1.225 uur per jaar in de onderneming werken,
 • een inkomen onder bijstandsniveau hebben
 • geen andere financiering kunnen krijgen.

Bij de afspraak met de medewerker van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid toont u in ieder geval gegevens over:

 1. uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of hypotheekakte
 2. uw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, koop- of huurovereenkomst)
 3. jaarcijfers van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar
 4. BKR-registratie (op te vragen bij een bank)
 5. u en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Wie komen/kwamen er tot de coronacrisis ook nog in aanmerking voor de Bbz.

Pré startende zzp’er- bbz-

U  start als zzp’er vanuit de bijstand. Op deze wijze zijn veel mensen zzp’er gemaakt. U kunt zich oriënteren op het ondernemerschap. Vaak wordt er een voorbereidingsperiode met de gemeente afgesproken. U houdt dan uw uitkering en u heeft geen sollicitatieplicht.

Startende zzp’er

Begint u vanuit de bijstand een eigen zaak dan moet u een ondernemersplan schrijven. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet de starter aan alle voorwaarden? Dan beslist de gemeente bv. Haarlem over de hoogte en duur van de uitkering en/of een bedrijfskrediet.

Ervaren ondernemer

Door de coronacrisis worden de eisen om voor de Bbz in aanmerking te komen versoepeld. Als u in de financiële problemen zit, dan kunt u nu sneller – vier weken in plaats van dertien weken- in aanmerking komen voor een periodieke uitkering. Mits u aan de eisen voldoet en uw zaak levensvatbaar is.

Tozo

u kunt ook in aanmerking voor de  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Regeling Tozo

De regeling bestaat uit 2 delen:
– Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
– Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.
Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden.

Klik op deze link en kijk of eea voor u van toepassing is.

Vragenlijst Tozo

Aan het eind van deze vragenlijst kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door uit de lijst met gemeenten uw woongemeente (waar u als inwoner staat ingeschreven) te selecteren. U krijgt dan van uw gemeente verdere aanwijzingen om uw aanvraag in te dienen. Als u een partner heeft, moet hij of zij de aanvraag ook ondertekenen.
De regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met “ja” kunt beantwoorden:
Woont u in Nederland?
Is uw bedrijf gevestigd in Nederland?
Is uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de kamer van koophandel?
Werkt u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep?

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *