laptop - een investering van meer dan 450 euro die u kunt afschrijven

Boekhoudtips die u geld kunnen besparen in 2011

 • Hier vindt u een aantal waardevolle boekhoudtips die u potentieel flink wat geld kunnen besparen in 2001.

  2011: Schrijf versneld af

  boekhoudtips Een vraagstuk voor de ZZP’er: schrijf ik versneld af of niet? De mogelijkheid om in twee jaar ipv in vijf jaar af te schrijven op een investering die duurder is dan 450 euro excl. BTW. blijft bestaan.

  Elke ZZP’er kan dus zijn bedrijfsmiddel in 2011 voor 50 procent afschrijven. De vraag die als een zoemende wesp door de hoofden van de ZZP’er gaat is: is dit ook gunstig?

  Onze tip: overleg met uw eigen boekhouder. Draait u dit jaar een slecht jaar en hoeft u nagenoeg geen belasting te betalen dan is het wellicht handig om de afschrijving wel over meer dan twee jaar te verdelen. Stroomt de omzet binnen en dreigt u in het hoogste belastingtarief te vallen dan is een afschrijving in twee jaar zeer voordelig, u heeft dan immers 52 procent belastingvoordeel.

  Let op: Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de versnelde afschrijving. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s uitgesloten, behalve zéér zuinige personenauto’s.

  2011: Aan-en verkoop eigen woning binnen 1 jaar: alleen overdrachtsbelasting over winst

  Een eigen huis Koop je in 2011 een eigen woning en verkoop je die binnen dat jaar weer door, dan is de fiscus mild voor de koper. Hij is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Deze regeling geldt nu ook al, maar alleen voor woningen die binnen zes maanden worden doorverkocht.

  Tip: tot 1 juli 2011 verlaagd BTW-tarief op arbeidsloon verbouwing

  Eigen huis dat gerenoveerd en verbouwd wordt. Wil je je eigen woning renoveren of aanpassen en ben je een van de gelukkige Nederlanders die daar geld voor opzij heeft gezet of nog geld kan lenen bij een bank, dan is een verbouwing voor 1 juli 2011 wellicht interessant.

  Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor renovaties of herstelwerkzaamheden aan een woning, garage, serre, schuren of aan- en uitbouw.

  Voorbeelden zijn:

  • Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels,
   zonnepanelen en zonneboilers.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
  • Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes
   e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op
   hetzelfde perceel als de woning.
  • De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die
   ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke
   ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
  • Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
  • Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
  • Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
  • Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
  • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken
   van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

  Voorwaarde is dat de woning, na de eerste ingebruikname, minimaal twee jaar oud is. Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen.

  Let op: Buiten de regeling valt de aanleg en het onderhouden van tuinen en het werk van architecten die renovatie of herstel voorbereiden.

  2011: BV, kan verliezen drie jaar terugwentelen

  Balansen Goed nieuws voor de ZZP’er. De liquiditeitspositie van het bedrijfsleven krijgt een flinke impuls door een drietal maatregelen: Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening: De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011.

  Verliesverrekening

  De verruiming houdt in dat een onderneming de mogelijkheid krijgt om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal 10 miljoen euro per jaar.

  VPB-tarief daalt met 0.5 procent in 2011

  Honderden euro's die u kunt besparen doordat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag gaat in 2011.Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent.

  Voor het zogenoemde MKB-tarief van 20 procent is de grens van 200.000 euro aan winst niet langer tijdelijk, maar definitief.

  2011: De wijzigingen in het fiscaal partnerschap

  Pas getrouwd - mogelijkheid tot fiscaal partnerschap Vanaf volgend jaar kunnen samenwonenden niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale partners in de inkomstenbelasting. De fiscus stelt aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal partner is.

  Basisbegrip fiscaalpartnerschap

  Nieuw is de introductie van het basispartnerbegrip voor alle belastingen (dus ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting) en toeslagen. Onder het basispartnerbegrip vallen alleen de gehuwden, de geregistreerde partners en de samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten.

  Voor de erf- en schenkbelasting moet in het samenlevingscontract ook een wederzijdse zorgplicht zijn opgenomen. Andere ongehuwd samenwonenden worden voor de belastingen en toeslagen in principe niet meer als partners aangemerkt.

  De uitzonderingen

  De nieuwe regeling kent uitzonderingen. Zo worden ongehuwd samenwonenden, die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven maar geen samenlevingscontract hebben, voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke toeslagen nog wel als partners aangemerkt als zij samen:

  • een kind hebben, of
  • een woning bezitten, of
  • als partners zijn geregistreerd in een pensioenregeling.

  Zo vallen ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder een gezamenlijk kind, eigen woning of een ‘gezamenlijke’ pensioenregeling buiten de boot! Zij zullen vanaf 2011 geen partners meer zijn voor de inkomstenbelasting.

  Verpleeghuissituaties

  Als één van beide partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, wordt niet langer voldaan aan de voorwaarde dat ongehuwd samenwonenden op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Toch blijft ook in dit geval het fiscaal partnerschap bestaan.

  Fiscaal partnerschap en het huwelijk

  Voor gehuwden verandert er in principe niets. Zij waren altijd al fiscaal partner en blijven dat nu ook. Wel wordt de wet op één punt aangescherpt: het fiscaal partnerschap eindigt pas als er sprake is van een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding. Alleen duurzaam gescheiden leven is niet langer voldoende.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *